alt CURS 2019-2020

 

DEPARTAMENT D'ANGLÈS

NIVELL CODI GRUP HORA DIES PROF. AULA
A1 ANG 1-19 B (primer) 19.00-21.00 DM, DJ, DV * a.d.** a.d.**
A2

ANG 2-17 B

(segon)

17.00-19.00 DM, DJ, DV * a.d.** a.d.**
A2

ANG 2-19 B

(segon)

19.00-21.00 DM, DJ, DV * a.d.** a.d.**
B1 ANG 3-17 A (tercer) 17.00-19.00 DL, DC, DV* a.d.** a.d.**
B1 ANG 3-19 A (tercer) 19.00-21.00 DL, DC, DV* a.d.** a.d.**
B2.1 ANG 4-17 A (quart) 17.00-19.00 DL, DC, DV* a.d.** a.d.**
B2.1 ANG 4-19 A (quart) 19.00-21.00 DL, DC, DV* a.d.** a.d.**
B2.2 ANG 5-17 B (cinquè) 17.00-19.00 DM, DJ, DV* a.d.** a.d.**
B2.2 ANG 5-19 B (cinquè) 19.00-21.00 DM, DJ, DV* a.d.** a.d.**
C1 ANG-C1-19B 19.00-21.00 DM, DJ, DV* a.d.** a.d.**

*Cada grup té classe divendres en setmanes alternes fins a finals de gener.

** a.d.: A determinar

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

NIVELL CODI GRUP HORARI DIES PROF. AULA
A1 FR 1-19 B (primer)

19.00-21.00

DM, DJ, DV* a.d.** a.d.**
A2 FR 2-17 B (segon)

17.00-19.00

DM, DJ, DV* a.d.** a.d.**
B1 FR 3-19 A (tercer) 19.00-21.00 DL, DC, DV* a.d.** a.d.**

 *Cada grup té classe divendres en setmanes alternes fins a finals de gener.
** a. d.: A determinar

NOTA: Els horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major.