Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris, ensenyament d'idiomes.

Atenció: convocatòria oberta fins l'1 d'octubre.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c