EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS

A partir del 8 de juliol es podran recollir els títols de l'A2 (segon) i B1 (tercer).

A partir del 8 de juliol podreu passar a sol·licitar els títols de B2 (cinquè) i del C1.

-Els títols de nivell bàsic A2 (2n curs) i de nivell intermedi B1 (3r curs) no s'han de sol·licitar. Els alumnes (tan lliures com oficials) que hagin superat aquests cursos podran passar per secretaria a recollir-los presentant el seu DNI (consulteu horaris al web).

-Els títols de nivell avançat B2 (5è curs) i de C1 s'han de sol·licitar i generen el pagament d'una taxa. Els alumnes que hagin aprovat aquests cursos hauran de passar per secretaria  per fer la corresponent sol·licitud (consulteu horaris al web).

Si escau, descarregueu-vos la sol·licitud:

-SOL·LICITUD DE TÍTOL ACADÈMIC

Aquests tràmits (que no tenen caducitat) són presencials. Si l'alumne no pot desplaçar-se al centre, podrà autoritzar a una altra persona per a recollir el títol, fer la sol·licitud, etc. 

NOTA: El centre no fa enviaments per correu dels títols.