• Consulteu la  RESOLUCIÓ ENS/2036/2018, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2018-2019, per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.
  • Inscripció per a la convocatòria de febrer 2019: del 19 de novembre (a partir de les 9.00 h) fins al 23 de novembre de 2018, a les 23.59h.
  • Atenció: el dia 17 de desembre es publicarà el llistat definitiu d'admesos. Hi podeu accedir mitjançant el mateix aplicatiu d'inscripció.
  • Inscripció per a la convocatòria de juny 2019: del 4 de març (a partir de les 9.00h) fins al 8 de març de 2019, a les 23.59h (no disponible).