Atenció: Us informem que ja s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ENS/2258/2017, de 22 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2017-2018, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Accediu a l'enllaç de la Resolució http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=797800&language=ca_ES

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (juny): Termini d'inscripció: a partir de les 9 h del 5 de març de 2018 fins a les 23.59 h del 9 de març de 2018

 

Accés a l'enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/7708-proves-idiomes-EOI

ATENCIÓ CANDIDATS DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (febrer): Consulteu els resultats a partir del 5 de març a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/consulta-resultats/

Per fer la consulta cal saber:

  • el número del document d'identificació amb el qual es va fer la inscripció a les proves (DNI, passaport o NIE) i 
  • el codi de la sol·licitud que hi ha en el resguard de la inscripció (també el vau rebre per correu electrònic).
  • ATENCIÓ: ELS ALUMNES QUE HAGIN RESULTAT APTES PODRAN PASSAR A RECOLLIR EL TITOL A PARTIR DEL DIA 20 DE MARÇ (en horari de secretaria).

 

Professorat absent

Clica a la imatge per a saber el professorat absent 

Qui hi ha

Hi ha 196 convidats/des i cap membre en línia

Go to top