• RESOLUCIÓ EDU/2389/2019, de 13 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2019-2020, per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Convocatòria extraordinària (febrer 2020): Termini d'inscripció: del 18 de novembre (a partir de les 9 h) al 22 de novembre de 2019 (a les 23.59 h)

Aneu a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/4640-proves-angles-EOI?category=b647ba2b-ca70-11e5-8c48-005056924a59