• Consulteu la  RESOLUCIÓ ENS/2036/2018, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2018-2019, per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.
  • Atenció: alumnes que heu superat la prova de febrer del B1 d'anglès, ja podeu passar a recollir el títol (amb el DNI, i en horari de secretaria).
  • Inscripció per a la convocatòria de juny 2019: del 4 de març (a partir de les 9.00h) fins al 8 de març de 2019, a les 23.59h.