Informacions del Departament de salut en relació al Coronavirus SARS-CoV-2:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383825

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/