El Departament d'Educació ha publicat la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, per la qual queden cancel·lades les proves per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 de la convocatòria ordinària unificada per a totes les EOI de Catalunya, tant per a l’alumnat oficial com per al lliure.

L’alumnat oficial serà avaluat a través d’un sistema d’avaluació adaptat a la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. 

Per als candidats lliures el Departament d’Educació establirà un procediment per sol·licitar el retorn de les taxes o del preu públic associades a la inscripció.