Informació per a l’alumnat sobre el nivell Avançat C2 d’anglès:

-RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula als cursos de nivell avançat C2 d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes, corresponents al curs 2020-2021.

-Full informatiu sobre el nivell C2 i sobre l'accés al C2.1 d'anglès (pdf)

Nota: a l'EOI de Valls no es farà el nivell C2.