alt

Atenció: Tots els llibres són obligatoris si no s’indica el contrari.

BIBLIOGRAFIA CURS 2020-2021

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

A1 (primer curs)

          Llibre de text: ENGLISH FILE A1/A2 SB WB W/KEY PK 4ED

Oxford University Press.  ISBN 9780194058001

            OPTATIU: Llibre de gramàtica (amb clau de respostes)Essential Grammar in Use with answers. Third Edition.

Cambridge University Press.  ISBN: 978 0 521 67543 7

            Lectures: a determinar

A2 (segon curs)

            Llibre de text: ENGLISH FILE A2/B1 SB WB W/KEY PK 4ED

Oxford University Press.  ISBN:9780194058124

            OPTATIU: Llibre de gramàtica (amb clau de respostes).Essential Grammar in Use with answersThird Edition.

Cambridge University Press. ISBN:978 0 521 67543 7

            OPTATIU: Llibre de practica d’examen (amb clau de respostes).Cambridge English Key 7 Student's Book Pack (Student's Book with Answers and Audio CD): Authentic Examination Papers from Cambridge English Language Assessment (KET Practice Tests) by Cambridge University Press. ISBN: ISBN: 978-1-107-664944

            Lectures: a determinar

B1 (tercer curs)

Llibre de text: ENGLISH FILE B2.1 4th ed. Student's book and Workbook with Key pack. OUP. ISBN  9780194058247   

OPTATIU: Llibre de gramàtica (amb clau de respostes).Intermediate Language Practice with Key.

Ed. MacMillan. ISBN: 978 0 2307 2701 4

 OPTATIU: Llibre de pràctica d’examen (amb clau de respostes).: Cambridge English Preliminary 8 Student's Book Pack (Student's Book with Answers and Audio CDs (2)) (PET Practice Tests) by Cambridge. ISBN: 978-1-107-675834

            Lectures: a determinar

B2.1 (quart curs)

            Llibre de textENGLISH FILE B2.2 4th ed. Student's book and Workbook with key pack. OUP. ISBN 9780194058308

           

            OPTATIU: Llibre de gramàtica (amb clau de respostes)Language Practice for first. Student´s book. Macmillan. Practice online+key.

5th Edition. ISBN: 9780230463752

o la versió anteriorFirst Certificate Language Practice with Key. MacMillan. ISBN: 978 0 2307 2711 3

            OPTATIU: Llibre de pràctica d’examen per First Certificate (B2): Cambridge English First 2 Student's Book with answers and Audio. Cambridge University Press. ISBN:978-1-316-50356-0

            Lectures: a determinar

B2.2 (cinquè curs)

            Llibre de textNew Total English Advanced. Students’ Book, Pearson Longman. ISBN: 978 1 4082 67141

            Llibre d’exercicis (amb clau de respostes)New Total English Advanced. Workbook, Pearson longman. ISBN: 978 1 4082 6731 8

            OPTATIU: Llibre de gramàtica (amb clau de respostes):Language Practice for First. Student´s book. Macmillan. Practice online+key.

5th Edition. ISBN: 9780230463752

 o la versió anterior: First Certificate Language Practice with Key. MacMillan. ISBN: 978 0 2307 2711 3

            OPTATIU: Llibre de practica d’examen (amb clau de respostes).:Cambridge English First 2 Student's Book with answers and Audio. Cambridge University Press ISBN:978-1-316-50356-0

            Lectures: a determinar

C1

Llibre de text: OUTCOMES ADVANCED EOI - C1, National Geographic Learning, ISBN 9780357429754

 

OPTATIU: Llibre de gramática, (amb clau de respostes)Oxford English Grammar Course Advancedwith answersOUP,

ISBN: 978 0 19 4312 50 9           

Lectures: a determinar

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

Tots els llibres són obligatoris si no s’indica el contrari.

A1 (primer curs)

 • Llibre de text : Livre de l’élève: Talents A1, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090385403
 • Llibre d’exercicis : Cahier d’exercicesTalents A1, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090385410
 • OPTATIU: Llibre de gramàtica: Grammaire: Focus A1-B1 Grammaire du français, Hachette Français Langue étrangère, ISBN 9782011559647
 • Lectures: a deterninar

A2 (segon curs)

 • Llibre de text  Livre de l’élève: Talents A2CLE INTERNATIONAL, Anaya Français,ISBN 9782090385434
 • Llibre d’exercicis : Cahier d’exercicesTalents A2, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090385441
 • OPTATIU:Llibre de gramàtica: GrammaireFocus A1-B1 Grammaire du français, Hachette Français Langue étrangère, ISBN 9782011559647

                     

 • Lectures: a determinar


B1 (tercer curs)

 • Llibre de text : Livre de l’élève: Talents B1, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090386349
 • Llibre d’exercicis : Cahier d’exercices: Talents B1, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090386356 / ISBN 9782090385328
 • OPTATIU: Llibre de gramàtica: Grammaire: Les 500 exercices de grammaire avec corrigés B1, Hachette Français Langue étrangère, ISBN 9782011554338

         

 • Lectures: a determinar


Nota:  A principi de curs comproveu amb el vostre professor/a que els llibres són els correctes abans de guixar-los.