alt Atenció: Tots els llibres són obligatoris si no s’indica el contrari.

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

PRIMER

 • Llibre de text: English File Elementary Student's Book, Third Edition, Oxford University Press.  ISBN 978 0 19 459844 6
 • Llibre d’exercicis (amb clau de respostes): English File Elementary Workbook, Third Edition, Oxford University Press.  ISBN 978 0 19 459871 2
 • Llibre de gramàtica (amb clau de respostes). OPTATIU.: Essential Grammar in Use with answers. Third Edition. Cambridge University Press.  ISBN:978 0 521 67543 7
 • Lectures: a determinar

SEGON

 • Llibre de text: English File Pre-intermediate Student's Book,Third Edition, Oxford University Press.  ISBN: 978 0 19 459845 3
 • Llibre d’exercicis (amb clau de respostes)English File Pre-intermediate Student's Book,Third Edition, Oxford University Press.  ISBN: 978 0 19 459873 6
 • Llibre de gramàtica (amb clau de respostes). OPTATIU: Essential Grammar in Use with answers, Third Edition. Cambridge University Press. ISBN:978 0 521 67543 7
 • Lectures: a determinar

TERCER

 • Llibre de text: Cambridge English Empower for Spanish Speakers B1+  PACK (llibre de l'alumne+workbook) !! ISBN: 9788490361658
 • Llibre de gramàtica (amb clau de respostes). OPTATIU: Intermediate Language Practice with Key. Ed. MacMillan. ISBN: 978 0 2307 2701 4
 • Lectures: a determinar

QUART

 • Llibre de text: English File Upper-Intermediate Student's Book, Third edition. Oxford University Press. ISBN: 978 0 19 455844 0
 • Llibre d’exercicis (amb clau de respostes): English File Upper-Intermediate Workbook with key and MultiROM Pack. Third edition. Oxford University Press  ISBN: 978 0 19 455850 1
 • Llibre de gramàtica (amb clau de respostes). OPTATIU: Language Practice for first. Student´s book. Macmillan. Practice online+key. 5th Edition. ISBN: 9780230463752   o la versió anterior si l’alumne ja disposa d’ aquesta. First Certificate Language Practice with Key.MacMillan. ISBN: 978 0 2307 2711 
 • Lectures: a determinar

CINQUÈ

 • Llibre de text: New Total English Advanced. Students’ Book, Pearson Longman. ISBN: 978 1 4082 67141
 • Llibre d’exercicis (amb clau de respostes): New Total English Advanced. Workbook, Pearson longman. ISBN: 978 1 4082 6731 8
 • Llibre de gramàtica (amb clau de respostes). OPTATIU: Language Practice for first. Student´s book. Macmillan. Practice online+key. 5th Edition.ISBN: 9780230463752  o la versió anterior si l’alumne ja disposa d’ aquesta: First Certificate Language Practice with Key.MacMillan. ISBN: 978 0 2307 2711 3
 • Lectures: a determinar

NIVELL C1

 • Llibre de text: Advanced Outcomes Student's book, 2nd edition. CENGAGE Learning, ISBN 978 1305093423
 • Llibre d’exercicis (amb clau de respostes). OPTATIU : Advanced Outcomes workbook. 2nd Edition., HEINLE CENGAGE Learning, ISBN 9781305102286
 • Llibre de gramática, (amb clau de respostes). OPTATIU : Oxford English Grammar Course Advanced, with answers, OUP, ISBN: 978 0 19 4312 50 9
 • Lectures: a determinar

 

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

PRIMER

-       Livre de l’élève: Talents A1, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090385403

-       Cahier d’exercices: Talents A1, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090385410

-       Grammaire: Focus A1-B1 Grammaire du français, Hachette Français Langue étrangère, ISBN 9782011559647

Els tres títols són de compra obligatòria.

SEGON

-       Livre de l’élève: Talents A2, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090385434

-       Cahier d’exercices: Talents A2, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090385441

-       Grammaire: Focus A1-B1 Grammaire du français, Hachette Français Langue étrangère, ISBN 9782011559647

Els tres títols són de compra obligatòria.

TERCER

-       Livre de l’élève: Talents B1, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090386349

-       Cahier d’exercices: Talents B1, CLE INTERNATIONAL, Anaya Français, ISBN 9782090386356 / ISBN 9782090385328

-       Grammaire: Focus A1-B1 Grammaire du français, Hachette Français Langue étrangère, ISBN 9782011559647

Els tres títols són de compra obligatòria.

 

Go to top