alt Atenció: Tots els llibres són obligatoris si no s’indica el contrari.

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

PRIMER

Llibre de text: English File Elementary Student's Book, Third Edition, Oxford University Press.  ISBN 978 0 19 459844 6

Llibre d’exercicis (amb clau de respostes): English File Elementary Workbook, Third Edition, Oxford University Press.  ISBN 978 0 19 459871 2

Llibre de gramàtica (amb clau de respostes). OPTATIU. : Essential Grammar in Use with answers. Third Edition. Cambridge University Press.  ISBN:978 0 521 67543 7

Lectures: a determinar

SEGON

Llibre de text: English File Pre-intermediate Student's Book,Third Edition, Oxford University Press.  ISBN: 978 0 19 459845 3

Llibre d’exercicis (amb clau de respostes)English File Pre-intermediate Student's Book,Third Edition, Oxford University Press.  ISBN: 978 0 19 459873 6

Llibre de gramàtica (amb clau de respostes). OPTATIU: Essential Grammar in Use with answers, Third Edition. Cambridge University Press. ISBN:978 0 521 67543 7

Lectures: a determinar

TERCER A triar una de les següents 3 opcions (mateix llibre de l'alumne amb diferents opcions pel que fa al llibre d'exercicis):

1-

978-84-9036-165-8:Cambridge English Empower for Spanish Speakers B1+ Learning Pack (Student's Book with Online Assessment and Practice and Workbook) Student’s book en paper + online Assessment + WB paper

2-

978-84-9036-174-0:Cambridge English Empower for Spanish Speakers B1+ Student's Book with Online Assessment and Practice Student’s book en paper + online Assessment

3-

978-84-9036-958-6: Cambridge English Empower for Spanish Speakers B1+ Workbook with Answers, with Downloadable Audio and Video. St’s book and Workbook en paper+ audio and video activities from the books.

4-

978-84-9036-528-1:Cambridge English Empower for Spanish Speakers B1+ Student's Book with Online Assessment and Practice and Online Workbook. Student’s book en paper + online Assessment + online WB

 

Llibre de gramàtica (amb clau de respostes). OPTATIU: Intermediate Language Practice with Key. Ed. MacMillan. ISBN: 978 0 2307 2701 4

Lectures: a determinar

QUART

Llibre de text: English File Upper-Intermediate Student's Book, Third edition. Oxford University Press. ISBN: 978 0 19 455844 0

Llibre d’exercicis (amb clau de respostes): English File Upper-Intermediate Workbook with key and MultiROM Pack. Third edition. Oxford University Press  ISBN: 978 0 19 455850 1

Llibre de gramàtica (amb clau de respostes).OPTATIU: Language Practice for first. Student´s book. Macmillan. Practice online+key. 5th Edition. ISBN: 9780230463752

O la versió anterior si l’alumne ja disposa d’aquesta. OPTATIU:

First Certificate Language Practice with Key. MacMillan. ISBN: 978 0 2307 2711 3

Lectures: a determinar

CINQUÈ

Llibre de text: New Total English Advanced. Students’ Book, Pearson Longman. ISBN: 978 1 4082 67141

Llibre d’exercicis (amb clau de respostes): New Total English Advanced. Workbook, Pearson longman. ISBN: 978 1 4082 6731 8

Llibre de gramàtica (amb clau de respostes).OPTATIU: Language Practice for first. Student´s book. Macmillan. Practice online+key. 5th Edition. ISBN: 9780230463752

O la versió anterior si l’alumne ja disposa d’ aquesta:

First Certificate Language Practice with Key. MacMillan. ISBN: 978 0 2307 2711 3

Lectures: a determinar

NIVELL C1

Llibre de text: Advanced Outcomes Student's book, 2nd edition. CENGAGE Learning, ISBN 978 1305093423

Llibre d’exercicis (amb clau de respostes) : Advanced Outcomes workbook. 2nd Edition., HEINLE CENGAGE Learning, ISBN 9781305102286


Llibre de gramàtica, (amb clau de respostes) OPTATIU: Oxford English Grammar Course Advanced, with answers, OUP, ISBN: 978 0 19 4312 50 9

Lectures: a determinar

 

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

PRIMER

Llibre de text: Le nouvel Édito A1 Livre de l’élève, Ed. Didier, ISBN: 978-84-9049-192-8

Llibre d’exercicis: Le Nouvel Édito A1 Cahier d’exercices, Ed. Didier, ISBN: 978-84-9049-193-5

Llibre de gramàtica: Grammaire essentielle du français A1/A2, Ed. Didier, col. 100% FLE,  ISBN: 978-2-278-08102-8

Lectures: a determinar

SEGON

Llibre de text: Le nouvel Édito A2 Livre de l’élève, Ed. Didier, ISBN: 978-84-9049-208-6

Llibre d’exercicis: Le Nouvel Édito A2 Cahier d’exercices, Ed. Didier, ISBN: 978-84-9049-194-2

Llibre de gramàtica: Grammaire essentielle du français A1/A2, Ed. Didier, col. 100% FLE, ISBN: 978-2-278-08102-8 (la mateixa que la de primer [serveix per a tots dos nivells]).

Lectures: a determinar

TERCER

Llibre de text: Le nouvel Édito B1 Livre de l’élève B1, Ed. Didier, ISBN: 978-84-9049-206-2

Llibre d’exercicis: Le nouvel Édito B1 Cahier d’exercices, Ed. Didier,  ISBN: 978-84-9049-207-9

Llibre de gramàtica: Grammaire essentielle du français B1,Ed. Didier, col. 100% FLE, ISBN: 978-2-278-081035

Lectures: a determinar

Go to top