Equip Directiu
Directora: Cristina Calduch Cortés
Secretària: Marta Álvarez CabasésEquip Docent


Marta Álvarez Cabasés (F.)

Cristina Calduch Cortés (A.)

Carmen Castillo Peralta (F.)

Rosa M. Llorente Martínez (A.)                                       

Núria Rosell Puig (A.)

Carme Tortosa Mora (A.)    

Jesús Monllaó Plana (A.)                                            

 

 

  

 
Personal d'Administració i Serveis

Anna M. Lorenzo Espín (Aux. Adm)
Joan Fàbregas Banús (Subaltern)


Representants dels alumnes
al Consell Escolar

Rosa Piñas Olivella

Enric Sánchez Banús

Ramon Vilà Rodón

 

Representant de l'Ajuntament de Valls

al Consell Escolar

M Dolors Farré Cuadras