Equip Directiu
Directora: Cristina Calduch Cortés
Secretaria: Marta Álvarez CabasésEquip Docent


Marta Álvarez Cabasés (F.)


Cristina Calduch Cortés (A.)

Sergio Chaparro Sánchez (A.)                                        

Laia Gómez Aran (A.)                                                 

Rosa M. Llorente Martínez (A.)  

 

Núria Rosell Puig (A.)


Beatriz Vega López (F.)

 

 
Personal d'Administració i Serveis

Anna Lorenzo Espin (Aux. Adm)
Eva Llovera Sabio  (Subaltern)


Representants dels alumnes
al Consell Escolar

Antonio Álvarez Ferrer

Loredana Baradiu

Representant de l'Ajuntament de Valls

al Consell Escolar

M Dolors Farré
Go to top