Equip Directiu
Directora: Cristina Calduch Cortés
Secretària: Marta Álvarez CabasésEquip Docent


Marta Álvarez Cabasés (F.)

Cristina Calduch Cortés (A.)

Carmen Castillo (F.)

Rosa M. Llorente Martínez (A.)                                       

Núria Rossell Puig (A.)

Carme Tortosa Mora (A.)                                                 

 

 

  

 
Personal d'Administració i Serveis

Anna Lorenzo Espin (Aux. Adm)
Joan Fàbregas (Subaltern)


Representants dels alumnes
al Consell Escolar

Antonio Álvarez Ferrer

 

Representant de l'Ajuntament de Valls

al Consell Escolar

M Dolors Farré