Equip Directiu


Directora: Cristina Calduch Cortés (Perfil professional)

Secretària: Marta Álvarez Cabasés (Perfil professional)Equip Docent


Marta Álvarez Cabasés (prof. fr. i cap de departament fr.)

Cristina Calduch Cortés (prof. ang.)

Carmen Castillo Peralta (prof. fr.)

Gloria Garcia Magrané (prof. ang.)

Rocío Mejías García (prof. ang.)

Nuria Rosell Puig (prof. ang.)

Carme Tortosa Mora (prof. ang. i cap de departament ang.)  


Personal d'Administració i Serveis


Anna M. Lorenzo (Aux. Adm)


Joan Fàbregas (Subaltern)


Representants dels alumnes
al Consell Escolar

Antonio Alvarez 

Enric Sánchez 

Ramon Vilà 

Representant de l'Ajuntament de Valls

al Consell Escolar

Enric Garcia