Acords del Consell Escolar

-Acords de la reunió del 23 de setembre del 2019 (pdf)

-Acords de la reunió del 12 de desembre del 2019 (pdf)

-Acords de la reunió del 28 de gener del 2020 (pdf)

-Acords de la reunió del 27 de febrer del 2020 (pdf)