Departament d'anglès

Els currículums dels estudis d'anglès segueixen les recomanacions del Consell d'Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües(MECR).

Aquests estudis s'estructuren en sis cursos d'una durada mínima de 130 hores.

A l'EOI de Valls es poden cursar els següents nivells d'anglès:

  • primer i segon curs, nivell bàsic A2
  • tercer curs, nivell intermedi nivell B1
  • quart i cinquè curs, nivell intermedi B2 (B2.1 i B2.2 respectivament)
  • curs de nivell C1

Per més informació aneu a: 

El Departament d'Educació ofereix també examens lliures per a l'obtenció de certificats.
Per més informació aneu a: Proves idiomes

Per informació sobre les proves aneu a: descripció de les proves

Go to top