Departament d'anglès

Els currículums dels estudis d'anglès segueixen les recomanacions del Consell d'Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües(MECR).

Aquests estudis s'estructuren en sis cursos d'una durada mínima de 130 hores.

A l'EOI de Valls es poden cursar els següents nivells d'anglès:

  • primer i segon curs, nivell bàsic A2
  • tercer curs, nivell intermedi nivell B1
  • quart i cinquè curs, nivell intermedi B2
  • curs de nivell C1.

Per més informació aneu a: 

El Departament d'Ensenyament ofereix també examens lliures per a l'obtenció de certificats.
Per més informació aneu a: Proves idiomes

Si voleu conèixer l'estructura de les proves, aneu a: MOSTRES DE LES PROVES

Go to top