Departament d'anglès

A l'EOI de Valls es poden cursar els següents nivells d'anglès:

- A1 (primer curs), A2 (segon curs), B1 (tercer curs), B2 (quart i cinquè cursos) i nivell C1.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ofereix també examens lliures per a l'obtenció de certificats (B1, B2, C1).

Sivoleu conèixer l'estructura de les proves, és per aquí:

MOSTRES DE LES PROVES

Go to top