Departament de francès

Benvinguts/des a la pàgina del Departament de Francès
de l'Escola Oficial d'Idiomes de Valls!!

.

 Aquest centre ofereix tres cursos de francès, repartits en dos nivells:
- el 1r i el 2n cursos, que es correponen al Nivell Bàsic
- el 3r curs, que es correspon al Nivell Intermedi


I expedeix dos certificats:
- el Certificat de Nivell Bàsic, que l'alumne obté en superar el 2n curs.
- el Certificat de Nivell Intermedi, que l'alumne obté en superar el 3r curs.

.


El llibres de text que es faran servir per a primer en el curs 2016 - 2017 són:
-Le nouvel Édito A1 (livre de l'élève + cahier d'exercices), de l'editorial Didier.

-El llibre de gramàtica: Grammaire essentielle du français A1/A2, de l'editorial Didier, col. 100% FLE.

Tots els títols són obligatoris.
A part d'aquest material, en podeu consultar d'altres, com ara:

PHONÉTIQUE

COMPRÉHENSION ORALE
COMPRÉHENSION ORALE (II)

COMPRÉHENSION ÉCRITE
COMPRÉHENSION ÉCRITE (II)

LEXIQUE
LEXIQUE (II)

GRAMMAIRE
GRAMMAIRE (II)

CIVILISATION
CIVILISATION (II)

.
La méthode de la deuxième pour l'année 2016 - 2017 est:
Le nouvel édito A2 (livre de l'élève + cahier d'exercices), de la maison d'édition Didier.
Le livre de grammaire:
Grammaire essentielle du français A1/A2, de l'editorial Didier, col. 100%FLE

Tous les titres sont obligatoires.

Vous pouvez également trouver des exercices supplémentaires ci-dessous:
COMPRÉHENSION ORALE
COMPRÉHENSION ÉCRITE
LEXIQUE
GRAMMAIRE
CIVILISATION


.

La méthode de la troisième pour l'année 2016 - 2017 est:
- Le nouvel Édito B1, (livre de l'élève + cahier d'exercices), de la maison d'éditions Didier.

-Le livre de grammaire pour cette année sera:  Grammaire essentielle du français B1,      de la maison d'éditions Didier, col. 100% FLE

Tous les titres sont obligatoires.

Vous trouverez d'autres exercices SUPPLÉMENTAIRES sous les rubriques qui suivent:

COMPRÉHENSION ORALE

COMPRÉHENSION ÉCRITE
LEXIQUE
GRAMMAIRE
CIVILISATION

Voici quelques informations sur:

le "Certificat de Nivell Intermedi" de français.

Go to top