Departament de francès

Benvinguts/des a la pàgina del Departament de Francès
de l'Escola Oficial d'Idiomes de Valls!! 

Aquest centre ofereix tres cursos de francès, repartits en dos nivells: 

- el 1r i el 2n cursos, que es correponen al Nivell Bàsic
- el 3r curs, que es correspon al Nivell Intermedi (Intermedi B1).


I expedeix dos certificats:
- el Certificat de Nivell Bàsic, que l'alumne obté en superar el 2n curs.
- el Certificat de Nivell Intermedi (Intermedi B1), que l'alumne obté en superar el 3r curs.

El llibres de text que es faran servir per a primer en el curs 2018 - 2019 són:
-Talents A1 (livre de l'élève + cahier d'exercices),
de l'editorial CLE International - Anaya Français. (obligatoris)

-El llibre de gramàtica:

- Focus A1-B1 Grammaire du français, Hachette Français Langue étrangère, ISBN

9782011559647 (optatiu).

A part d'aquest material, en podeu consultar d'altres, com ara:

PHONÉTIQUE

COMPRÉHENSION ORALE
COMPRÉHENSION ORALE (II)

COMPRÉHENSION ÉCRITE
COMPRÉHENSION ÉCRITE (II)

LEXIQUE
LEXIQUE (II)

GRAMMAIRE
GRAMMAIRE (II)

CIVILISATION
CIVILISATION (II)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode de la deuxième pour l'année 2018 - 2019 est:

Talents A2 (livre de l'élève + cahier d'exercices), de la maison d'édition CLE International - Anaya Français (obligatoires).

Le livre de grammaire:

Focus A1-B1 Grammaire du français, Hachette Français Langue étrangère, ISBN

9782011559647 (non obligatoire).

Vous pouvez également trouver des exercices supplémentaires ci-dessous:


COMPRÉHENSION ORALE
COMPRÉHENSION ÉCRITE
LEXIQUE
GRAMMAIRE
CIVILISATION


 La méthode de la troisième pour l'année 2018 - 2019 est:

- Talents B1, (livre de l'élève + cahier d'exercices), de la maison d'éditions CLE International - Anaya Français (obligatoire).

-Le livre de grammaire pour cette année sera:

- Les 500 exercices de grammaire B1, avec corrigés , Hachette français langue étrangère, ISBN 978-2-01-155433-8 (non obligatoire).

 Pour mieux connaître la structure du Certificat de Nivell Intermedi, c'est par ici:

MOSTRES

Vous trouverez d'autres exercices SUPPLÉMENTAIRES sous les rubriques qui suivent:

COMPRÉHENSION ORALE

COMPRÉHENSION ÉCRITE
LEXIQUE
GRAMMAIRE
CIVILISATION

 

Go to top