.

El llibres de text que es faran servir per a primer en el curs 2017 - 2018 són:
-Talents A1 (livre de l'élève + cahier d'exercices), de l'editorial CLE International - Anaya Français.

-El llibre de gramàtica: Focus A1-B1 Grammaire du français, Hachette Français Langue étrangère, ISBN 9782011559647

Tots els títols són obligatoris.
A part d'aquest material, en podeu consultar d'altres, com ara:

PHONÉTIQUE

COMPRÉHENSION ORALE
COMPRÉHENSION ORALE (II)

COMPRÉHENSION ÉCRITE
COMPRÉHENSION ÉCRITE (II)

LEXIQUE
LEXIQUE (II)

GRAMMAIRE
GRAMMAIRE (II)

CIVILISATION
CIVILISATION (II)

Go to top