.
Els llibres de text que es faran servir per a primer en el curs 2019 - 2020 són:

-Talents A1 (livre de l'élève + cahier d'exercices), de l'editorial CLE International - Anaya Français. (obligatoris)

-El llibre de gramàtica:

- Focus A1-B1 Grammaire du français, Hachette Français Langue étrangère, ISBN

9782011559647 (optatiu).

A part d'aquest material, en podeu consultar d'altres, com ara:

PHONÉTIQUE

COMPRÉHENSION ORALE
COMPRÉHENSION ORALE (II)

COMPRÉHENSION ÉCRITE
COMPRÉHENSION ÉCRITE (II)

LEXIQUE
LEXIQUE (II)

GRAMMAIRE
GRAMMAIRE (II)

CIVILISATION
CIVILISATION (II)