Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics d'ensenyaments d'idiomes moderns a adults, dins l'àmbit no universitari. Les EOIs depenen del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya .

Els estudis i els certificats de les EOIs*

Els estudis s'estructuren en 6 cursos d'una durada mínima de 130 hores:

  • primer i segon curs, nivell bàsic A2 (certificat A2)
  • tercer curs, nivell intermedi B1 (certificat B1)
  • quart i cinquè curs, nivell intermedi B2 (certificat B2)
  • nivell avançat C1 (certificat C1)

Nota: Els certificats de les EOIs són oficials. Les proves es realitzen al mateix centre en acabar el curs. Els drets d'examen estan inclosos dins la matrícula del curs.

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

 • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit;
 • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal, i
 • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Accés als estudis
Per accedir als ensenyaments de les Escoles Oficials d'Idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'ESO.

El Centre

L'Escola Oficial d'Idiomes de Valls va ser inaugurada al Febrer del 2006. Es troba a la Plaça del Blat, a l'edifici de Can Sagarra al centre antic de Valls.

Dependències del centre

 • Planta entresol: Secretària, Consergeria, Direcció, Departaments d'anglès i francès
 • Primera planta: aules 103, 104, 105, aula d'estudi i aula multimèdia
 • Segona planta: Aula de lectura, aules 202, 204, 205

Edifici equipat amb ascensor.

Horaris d'atenció a l'usuari

Direcció: matins de 10 a 12; tardes de 15,30 a 17,00 (excepte divendres tarda a partir de febrer)
Secretaria: tots els matins (de 09:00 a 14:00); tardes: dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a les 19:00.
Consergeria: matins (dilluns, dimarts, dijous de 9 a 11.30); totes les tardes de 15:00 a 21:00 (excepte els divendres tarda a partir de febrer).

A partir del juliol es fa horari d'estiu (de 9.00 a 14.00).

Horaris de les classes (cliqueu aqui).

Més informació a: Idiomes a les EOIs

On som?

Escola Oficial d'Idiomes de Valls - Plaça del Blat 9 - Valls 43800