1. Pressupost del centre) (pdf.

2. Informació sobre l'aportació voluntària:

El Consell Escolar va aprovar en data 4 de juny de 2010 l'import de l'aportació voluntària que fan els alumnes per material escolar i per activitats complentàries, que és de 30€ i es fa efectiu en el moment de la matrícula. Els fons recaptats es dediquen per posar a l’abast de l’alumnat equipament, material i serveis addicionals: biblioteques d'aula, ordinadors i material d’accés lliure a l’aula d’estudi, activitats culturals, xerrades, etc. Com el seu nom indica, és una aportació voluntària. Al full de pagament de la matrícula apareix com el segon codi de barres. 

3. Règim legal del centre (pdf).