alt CURS 2017-2018

NOTA: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major.

DEPARTAMENT D'ANGLÈS

NIVELL CODI GRUP HORA DIES PROF. AULA
PRIMER ANG 1-19 A 19.00-21.00 DL, DC, DV* Rosa M Llorente 205
SEGON ANG 2-17 A 17.00-19.00 DL, DC, DV* Silvia Icart 105
SEGON ANG 2-19 A 19.00-21.00 DL, DC, DV* Silvia Icart 105
TERCER ANG 3-17 B 17.00-19.00 DM, DJ, DV * Carmen Tortosa 205
TERCER ANG 3-19 B 19.00-21.00 DM, DJ, DV * Carmen Tortosa 205
QUART ANG 4-17 B 17.00-19.00 DM, DJ, DV * Rosa M Llorente 105
QUART ANG 4-19 B 19.00-21.00 DM, DJ, DV * Rosa M Llorente 105
CINQUÈ ANG 5-17 A 17.00-19.00 DL, DC, DV* Nuria Rosell 104
CINQUÈ ANG 5-19 A 19.00-21.00 DL, DC, DV* Nuria Rosell 104
C1 ANG-C1-19B 19.00-21.00 DM, DJ, DV* Cristina Calduch 104

*Cada grup té classe divendres en setmanes alternes fins a finals de gener.

** a.d.: A determinar

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

NIVELL CODI GRUP HORARI DIES PROF. AULA
PRIMER FR 1-19 B 19.00-21.00 DM, DJ, DV* Carmen Castillo
202
SEGON FR 2-17 B 17.00-19.00 DM, DJ, DV* Carmen Castillo 202
TERCER FR 3-19 A 19.00-21.00 DL, DC, DV* Marta Alvarez 202

 *Cada grup té classe divendres en setmanes alternes fins a finals de gener.
** a. d.: A determinar

Go to top