alt CURS 2018-2019

 

DEPARTAMENT D'ANGLÈS

NIVELL

CODI GRUP HORA DIES PROF. AULA**
PRIMER ANG 1-19 B 19.00-21.00 DM, DJ, DV * Rosa M. Llorente a.d.
SEGON ANG 2-17 A 17.00-19.00 DL, DC, DV* Jesús Monllaó a.d.
SEGON ANG 2-19 A 19.00-21.00 DL, DC, DV* Jesús Monllaó a.d.
TERCER ANG 3-17 A 17.00-19.00 DL, DC, DV* Rosa M. Llorente a.d.
TERCER ANG 3-19 A 19.00-21.00 DL, DC, DV* Rosa M. Llorente a.d.
QUART ANG 4-17 B 17.00-19.00 DM, DJ, DV * Carme Tortosa a.d.
QUART ANG 4-19 B 19.00-21.00 DM, DJ, DV * Carme Tortosa a.d.
CINQUÈ ANG 5-17 B 17.00-19.00 DM, DJ, DV* Nuria Rosell a.d.
CINQUÈ ANG 5-19 B 19.00-21.00 DM, DJ, DV* Jesús Monllaó a.d.
C1 ANG-C1-19B 19.00-21.00 DM, DJ, DV* Cristina Calduch a.d.

*Cada grup té classe divendres en setmanes alternes fins a finals de gener.

** a.d.: A determinar

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

NIVELL CODI GRUP HORARI DIES PROF. AULA**
PRIMER FR 1-17 B 17.00-19.00 DM, DJ, DV* Carmen Castillo a.d.
SEGON FR 2-19 B 19.00-21.00 DM, DJ, DV* Carmen Castillo a.d.
TERCER FR 3-19 A 19.00-21.00 DL, DC, DV* Marta Alvarez a.d.

 *Cada grup té classe divendres en setmanes alternes fins a finals de gener.
** a. d.: A determinar

NOTA: Els horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major.