alt CURS 2020-21

 NOTA: Aquests horaris, així com la modalitat d'ensenyament, estan subjectes a possibles canvis per motius de força major.

DEPARTAMENT D'ANGLÈS

NIVELL CODI GRUP HORA DIES PROF. AULA
A1 ANG 1-19 B (primer) 19.00-21.00 DM, DJ, DV * ad ad
A2 ANG 2-17 B (segon) 17.00-19.00 DM, DJ, DV * ad ad
A2 ANG 2-19 B (segon) 19.00-21.00 DM, DJ, DV * ad ad
B1 ANG 3-17 B (tercer) 17.00-19.00 DM, DJ, DV * ad ad
B1 ANG 3-19 B (tercer) 19.00-21.00 DM, DJ, DV * ad ad
B2.1 ANG 4-17 A (quart) 17.00-19.00 DL, DC, DV* ad ad
B2.1 ANG 4-19 A (quart) 19.00-21.00 DL, DC, DV* ad ad
B2.2 ANG 5-17 A (cinquè) 17.00-19.00 DL, DC, DV* ad ad
B2.2 ANG 5-19 A (cinquè) 19.00-21.00 DL, DC, DV* ad ad
C1 ANG-C1-19B (C1) 19.00-21.00 DM, DJ, DV* ad ad

*Cada grup té classe divendres en setmanes alternes fins a finals de gener.

** a.d.: A determinar

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

NIVELL CODI GRUP HORARI DIES PROF. AULA
A1 FR 1-17B  (primer) 17.00-19.00 DM, DJ, DV* ad ad
A2 FR 2-19 B (segon) 19.00-21.00 DM, DJ, DV* ad ad
B1 FR 3-19 A (tercer) 19.00-21.00 DL, DC, DV* ad ad

 *Cada grup té classe divendres en setmanes alternes fins a finals de gener.
** a. d.: A determinar