• Preinscripció i matrícula del nou alumnat (de primer a cinquè):

Preinscripcions: del 3 al 6 de setembre per internet a: https://www.eoidigital.com/eoicat/alumnes/principal.php?I=C

        -Consulteu la informació sobre el procés de preinscripció al pdf.

Test de Nivell: Cas que tingueu coneixements de l'idioma però no ho pogueu acreditar, haureu de fer un test de nivell. Els tests de nivell es faran del 10 al 14 de setembre, en horari de tarda. El dia 7 de setembre es publicarà en aquest mateix web la distribució per dia dels alumnes que han de fer el test de nivell.

    Llegiu atentament la següent informació: -Informació sobre la matrícula del nivell C1 d'anglès. 

Nota: La prova d'ordenació i lliurament de la documentació per part de l'alumnat que s'hagi preinscrit al nivell C1 es durà a terme el dia 12 de setembre a les 17.00 hores.

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

Si us plau, llegiu amb atenció tota la informació sobre preus i taxes de matrícula:

-Taxes i preus públics (enllaç).

-Instruccions per fer el pagament (pdf).

-Horaris dels cursos i nivells (enllaç).

-Normativa del centre (enllaç).

NOTA IMPORTANT: Els llibres no estan inclosos en el pagament de la matrícula. Els alumnes els han d'adquirir pel seu compte.

 

CURS 2018-2019 MATRÍCULA OFICIAL

TAXES (nivells: tercer, quart i cinquè)

- Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi (tercer) i avançat (quart i cinquè), per curs: 286,00 euros (PRIMERA MATRÍCULA)

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

PREUS PÚBLICS (nivells: primer, segon i C1).

- Matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització (C1):

  • alumnes oficials del nivell bàsic (primer i segon) i de C-1, per curs: 275 euros
  • Si la matrícula es fa per segona vegada en el mateix curs o bloc del mateix idioma, cal aplicar el coeficient d’1,3 a l’import previst i si es fa per tercera vegada, el coeficient d’1,8 a l’import previst.

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Consulteu normativa sobre bonificacions i exempcions: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

 

 APORTACIÓ VOLUNTÀRIA: 30€

Es sol·licita als alumnes que facin una aportació voluntària de 30€ en el moment de la matrícula. Els fons que es recapten a partir de les aportacions voluntàries dels alumnes s’utilitzen per posar a l’abast de l’alumnat equipament, material i serveis addicionals: biblioteca, ordinadors i material d’accés lliure a l’aula d’estudi, activitats culturals, etc.

Com el seu nom indica, és una aportació voluntària. Al full de pagament apareix com el segon codi de barres. Cas que no es vulgui fer efectiu, només cal pagar la matricula (primer codi de barres del full de pagament).

Go to top