La matrícula per al curs 2019-2020 està tancada.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL TEST DE NIVELL

Dates del TN per al curs 19-20:

-anglès:12 de setembre, a les 16.00 (TOTS ELS ALUMNES PREINSCRITS).

-francès: el dia 12 de setembre, a les 17.00 (TOTS ELS ALUMNES PREINSCRITS)

NOTA IMPORTANT: PER FER EL TEST DE NIVELL HEU DE MARCAR L'OPCIÓ TEST DE NIVELL A L'APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ. 

Descripció

La prova de nivell té l'objectiu de determinar a quin curs s'ha de matricular una persona que vol estudiar a una escola oficial d'idiomes i que ja té coneixements de l'idioma.

Per a alemany, anglès i francès es fa una prova unificada per a tot Catalunya. 

La prova consisteix a:

 • Recollir informació sobre l'aprenentatge que s'ha fet, mitjançant un breu qüestionari.
 • Fer una prova de llengua que consta de:
  • Test de preguntes d'opció múltiple que avalua l'ús de la llengua. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament i els candidats les hauran d'anar responent fins arribar a preguntes que estan per sobre del seu nivell.
  • Redacció (expressió escrita) d'unes 75 paraules si el candidat o candidata creu que té un nivell de primer o segon curs, o d'unes 100 paraules, en cas d'aspirar a un curs superior (tercer, quart, cinquè o C1).
  • Entrevista breu (expressió oral), en el cas d'anglès, per als aspirants que puguin accedir a tercer, quart, cinquè o C1.
   En els idiomes alemany i francès aquesta entrevista es farà als candidats i candidates que puguin accedir a segon, tercer, quart, cinquè o C1.

La prova escrita té una durada aproximada de 70 minuts. La prova oral té una durada aproximada de 5 minuts, i es fa per convocatòria individual en finalitzar la prova escrita.

Els nivells de les EOI són:

CURS

EOI
CERTIFICATS

EOI
NIVELLS

MECR
1r    
2n

Nivell bàsic A2 (LOMCE) A2

3r

Nivell intermedi B1

(LOMCE)

B1
4t

 

 


Nivell intermedi B2

(LOMCE)

 

B2

C1

Nivell avançat (LOMCE)

C1

Exempcions

Es pot accedir a segon, tercer, quart o cinquè curs, o al curs de nivell C1 d'escola oficial d'idiomes sense fer el test de nivell en cas de tenir alguna de les acreditacions següents (cal presentar-ne la documentació acreditativa en el moment de fer la preinscripció, i es pot presentar presencialment o bé en línia a l'aplicació de preinscripció):

 • Accés per curs d'estiu d'escola oficial d'idiomes. Els alumnes que hagin cursat i aprovat un curs d'estiu d'un mínim de 60 hores al juliol de 2019 podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin cursat i aprovat un curs d'estiu d'un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d'un curs ordinari d'EOI, podran accedir al nivell següent.
 • Accés per certificació
  • En cas de tenir una certificació equivalent al nivell B1 que no consta a les taules (vegeu enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/), cal consultar les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d'una tercera llengua que consta a l'Annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l'accés directe al quart curs. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B2, es podrà sol·licitar l'accés directe al curs de nivell C1.
  • El certificat de nivell bàsic d'anglès i el certificat de nivell bàsic de francès d'ensenyament d'adults eximeixen de realitzar la prova de nivell per accedir directament a tercer curs de l'idioma corresponent. 

Per més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/

 MATRÍCULA OFICIAL

TAXES nivells: B1, B2.1 i B2.2 

- Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 (tercer) i nivell intermedi B2.1 i B2.2 (quart i cinquè), per curs: 286,00 euros (PRIMERA MATRÍCULA)

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi, per cada curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi, per cada curs, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

PREUS PÚBLICS (nivells: A1, A2 i C1).

- Matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització (C1):

 • alumnes oficials del nivell bàsic (primer i segon) i de C-1, per curs: 275 euros
 • Si la matrícula es fa per segona vegada en el mateix curs o bloc del mateix idioma, cal aplicar el coeficient d’1,3 a l’import previst i si es fa per tercera vegada, el coeficient d’1,8 a l’import previst.

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Consulteu normativa sobre bonificacions i exempcions: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

 APORTACIÓ VOLUNTÀRIA: 30€

Es sol·licita als alumnes que facin una aportació voluntària de 30€ en el moment de la matrícula. Els fons que es recapten a partir de les aportacions voluntàries dels alumnes s’utilitzen per posar a l’abast de l’alumnat equipament, material i serveis addicionals: biblioteca, ordinadors i material d’accés lliure a l’aula d’estudi, activitats culturals, xerrades, etc. Com el seu nom indica, és una aportació voluntària. Al full de pagament apareix com el segon codi de barres. 

 

NOTA IMPORTANT: Els llibres no estan inclosos amb la matrícula. L'alumnat  els ha d'adquirir pel seu compte.

PREUS I TAXES DE MATRÍCULA i altres informacions importants

Si us plau, llegiu amb atenció tota la informació sobre preus i taxes de matrícula, instruccions per fer el pagament i la normativa del centre:

-Taxes i preus públics (enllaç).

-Normativa del centre (enllaç).

 • NOTA IMPORTANT: Els llibres no estan inclosos en el pagament de la matrícula ni en el de l'aportació voluntària. Els alumnes han d'adquirir els llibres pel seu compte.

Com efectuar el pagament  de la matrícula

 

El mateix aplicatiu de preinscripció proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2019-2020” que s’haurà de fer efectiu o bé per Caixabank Now (antiga Línia oberta) o bé als caixers automàtics de La Caixa, en el termini de 24h, a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

-En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, ho heu d'indicar a l'aplicatiu, triant les taxes o preus públics, segon escaigui:

ordinària/família nombrosa de categoria general o monoparental/exempts. També haureu d'aportar la documentació acreditativa al centre abans de l'inici de les classes.

Un cop fet l’ingrés, és molt important que us imprimiu el comprovant de pagament i que el guardeu com a resguard durant tot el curs.

Important:

Disposeu de 24h per fer el pagament de la matrícula. Si no es fa el pagament dins del termini, els codis de barres deixaran de ser efectius i haureu de repetir tot el procés. És possible que ja no disposeu de places al grup que havieu seleccionat.

Per qualsevol consulta o incidència feu un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

NOTA IMPORTANT: Els llibres no estan inclosos amb la matrícula. L'alumnat  els ha d'adquirir pel seu compte.

MATRICULA DELS ANTICS ALUMNES

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Valls l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el full PDF que s'adjunta: Instruccions matrícula antics alumnes curs 19-20

 Consulteu els horaris del curs 2019-2020.

Per a fer aquesta matrícula, l'alumnat haurà d’entrar a l'aplicatiu de matriculació (Centrosnet)

Per qualsevol consulta o incidència feu un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Go to top