INFORMACIÓ SOBRE EL TEST DE NIVELL

NOTA IMPORTANT: PER FER EL TEST DE NIVELL HEU DE MARCAR L'OPCIÓ TEST DE NIVELL A L'APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ. 

 El test de nivell té com a únic objectiu determinar a quin curs s'ha de matricular una persona que vol estudiar a l'EOI i que ja té alguns coneixements de l'idioma.

Per als idiomes alemany, anglès i francès es fa una prova unificada per a tot Catalunya. Per tal d'obtenir el màxim d'informació per ubicar el candidat o candidata en el curs adequat:

- es recull informació sobre el tipus d'aprenentatge que ha fet, mitjançant un breu qüestionari i

- es realitza una prova de llengua, que consta de:

a) un test de 60 preguntes d'opció múltiple que avaluen, principalment, l'ús de la llengua. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament i el candidat o candidata les haurà d'anar responent, fins arribar a preguntes que estan per sobre del seu nivell.

b) una redacció (expressió escrita), d' aproximadament 75 paraules si el candidat o candidata creu que té un nivell de 1r o 2n curs, o d'unes 100 paraules, en cas d'aspirar a un curs superior (3r, 4t o 5è).

c) una breu entrevista (expressió oral), en el cas d'anglès, per als candidats que puguin accedir a 3r, 4t o 5è.

En els idiomes alemany i francès aquesta entrevista també es farà als candidats que puguin accedir a 2n, 3r, 4t o 5è.

La durada total de la prova escrita depèn de la rapidesa i els coneixements de cada candidat o candidata, però es preveu que no superi els 70 minuts. La prova oral - si escau - té una durada aproximada de 5 minuts.

Els tests de nivell d'altres llengües tenen característiques similars a les descrites; per conèixer-les més detalladament, poseu-vos en contacte amb l'escola on us heu preinscrit.

Els nivells de les EOI són:

CURS

EOI
CERTIFICATS

EOI
NIVELLS

MECR
1r A1
2n

Nivell bàsic

A2

3r

Nivell intermedi B1
4t


Nivell intermedi

(antic nivell avançat)*

 


Nivell intermedi

(antic nivell avançat)

B2

C1*

Nivell avançat

C1

 

*Per informació sobre accés a C1 consulteu l'enllaç: Accés a C1

CURS 2018-2019 MATRÍCULA OFICIAL

TAXES (nivells: tercer, quart i cinquè)

- Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi (tercer) i avançat (quart i cinquè), per curs: 286,00 euros (PRIMERA MATRÍCULA)

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

PREUS PÚBLICS (nivells: primer, segon i C1).

- Matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització (C1):

  • alumnes oficials del nivell bàsic (primer i segon) i de C-1, per curs: 275 euros
  • Si la matrícula es fa per segona vegada en el mateix curs o bloc del mateix idioma, cal aplicar el coeficient d’1,3 a l’import previst i si es fa per tercera vegada, el coeficient d’1,8 a l’import previst.

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Consulteu normativa sobre bonificacions i exempcions: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

 

 APORTACIÓ VOLUNTÀRIA: 30€

Es sol·licita als alumnes que facin una aportació voluntària de 30€ en el moment de la matrícula. Els fons que es recapten a partir de les aportacions voluntàries dels alumnes s’utilitzen per posar a l’abast de l’alumnat equipament, material i serveis addicionals: biblioteca, ordinadors i material d’accés lliure a l’aula d’estudi, activitats culturals, etc.

Com el seu nom indica, és una aportació voluntària. Al full de pagament apareix com el segon codi de barres. Cas que no es vulgui fer efectiu, només cal pagar la matricula (primer codi de barres del full de pagament).

Go to top