Per al curs 2020-2021, preinscripció del nou alumnat: del 31 d’agost al 3 de setembre. Comproveu la infografia que s'adjunta.

Atenció:

  • Les dates proposades són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
  • S'evitarà la gestió presencial que s'especifica en algunes actuacions sempre que sigui possible i s'optarà per la gestió telemàtica (correu electrònic, telèfon, ...).
  • Les gestions que requereixin presencialitat (preinscripció presencial, test de nivell, ...) s'hauran de dur a terme seguint les instruccions de seguretat del pla de desconfinament vigent en el moment.

Aplicatiu de la preinscripció:  https://www.eoidigital.com/eoicat/alumnes/index.php (del 31 d'agost al 3 de setembre fins les 14.00h)

Cliqueu sobre la imatge per obtenir el PDF.

Infografia-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres informacions importants:

Consulteu els horaris del curs 20-21

Consulteu: taxes i preus públics.  

Consulteu: instruccions per efectuar el pagament de la matrícula.

L'antic alumnat farà matrícula al juliol, segons instruccions.

L'alumnat que no faci matrícula al juliol haurà de fer la preinscripció al setembre.

 

Instruccions per efectura el pagament de la matrícula

La formalització de la matrícula de l'antic alumnat es farà a l'aplicatiu Centrosnet.

El mateix aplicatiu proporcionarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2020-2021” que s’haurà de fer efectiu o bé per Caixabank Now (antiga Línia oberta) o bé als caixers automàtics de La Caixa, en el termini de 24h, a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

-En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, ho heu d'indicar a l'aplicatiu, triant les taxes o preus públics, segon escaigui: ordinària/família nombrosa de categoria general o monoparental/exempts. També haureu d'aportar la documentació acreditativa al centre.

Un cop fet l’ingrés, és molt important que us imprimiu el comprovant de pagament i que el guardeu com a resguard durant tot el curs.

Important:

Disposeu de 24h per fer el pagament de la matrícula. Si no es fa el pagament dins del termini, els codis de barres deixaran de ser efectius i haureu de repetir tot el procés.

És possible que ja no disposeu de places al grup que havieu seleccionat.

Per qualsevol consulta o incidència envieu un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

NOTA IMPORTANT: Els llibres no estan inclosos en el pagament de la matrícula ni en el de l'aportació voluntària. L'alumnat ha d'adquirir els llibres pel seu compte.

Avís: Tot i que l’aplicatiu de matrícula us informa que heu d’enviar el comprovant de pagament al centre, no cal que ho feu. Només ho han de fer les persones que gaudeixen d’alguna bonificació de matrícula (famílies nombroses o monoparentals, persones amb discapacitats, …) si no ens han lliurat mai cap document acreditatiu de la seva condició o si el que ens han lliurat amb anterioritat ja no és vigent.

MATRÍCULA OFICIAL

NOVETAT: Mesures derivades del Covid-19:  A l’alumnat que no hagi superat l’avaluació del curs 2019-2020 i que per al curs 2020-2021 es vulgui matricular per segona o tercera vegada en el mateix curs, del mateix idioma no se li aplicarà a la quota el coeficient de 1,3 o 1,8, respectivament*, que estableixen les ordres ENS/186/2017 de 28 de juliol i ENS/161/2015 de 29 de maig.

*Els alumnes No Aptes i No Presentats paguen el mateix import que van pagar el curs 2019-2020. Així doncs:

si un alumne repeteix per primer cop, no paga cap recàrrec

si un alumne repeteix per segona vegada, paga com si repetís per primer cop

 Als alumnes No Aptes i No Presentats no els corre convocatòria: a l’alumnat que no hagi superat l’avaluació del curs 2019-2020 no se li computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis. Així doncs el nombre màxim de cursos als quals l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial no es veurà afectat per aquesta circumstància.

Aquestes mesures només s’aplicaran als alumnes matrículats durant el curs 2019-2020 per al curs 2020-2021.

TAXES nivells: B1, B2.1 i B2.2 

- Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 (tercer) i nivell intermedi B2.1 i B2.2 (quart i cinquè), per curs: 286,00 euros (PRIMERA MATRÍCULA)

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi, per cada curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi, per cada curs, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros

FONT: Departament d'Ensenyament:https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875287&language=ca_ES

PREUS PÚBLICS (nivells: A1, A2 i C1).

- Matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització (C1):

  • alumnes oficials del nivell bàsic (primer i segon) i de C-1, per curs: 275 euros
  • Si la matrícula es fa per segona vegada en el mateix curs o bloc del mateix idioma, cal aplicar el coeficient d’1,3 a l’import previst i si es fa per tercera vegada, el coeficient d’1,8 a l’import previst.

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Consulteu normativa sobre bonificacions i exempcions: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

 APORTACIÓ VOLUNTÀRIA: 30€

Es sol·licita als alumnes que facin una aportació voluntària de 30€ en el moment de la matrícula. Els fons que es recapten a partir de les aportacions voluntàries dels alumnes s’utilitzen per posar a l’abast de l’alumnat equipament, material i serveis addicionals: biblioteca, ordinadors i material d’accés lliure a l’aula d’estudi, activitats culturals, xerrades, etc. Com el seu nom indica, és una aportació voluntària. Al full de pagament apareix com el segon codi de barres. 

 

NOTA IMPORTANT: Els llibres no estan inclosos amb la matrícula. L'alumnat  els ha d'adquirir pel seu compte.

Go to top