L'antic alumnat farà matrícula al juliol, segons instruccions.

L'alumnat que no faci matrícula al juliol haurà de fer la preinscripció al setembre.