INFORMACIÓ SOBRE EL TEST DE NIVELL

NOTA IMPORTANT: PER FER EL TEST DE NIVELL HEU DE MARCAR L'OPCIÓ TEST DE NIVELL A L'APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ. 

 El test de nivell té com a únic objectiu determinar a quin curs s'ha de matricular una persona que vol estudiar a l'EOI i que ja té alguns coneixements de l'idioma.

Per als idiomes alemany, anglès i francès es fa una prova unificada per a tot Catalunya. Per tal d'obtenir el màxim d'informació per ubicar el candidat o candidata en el curs adequat:

- es recull informació sobre el tipus d'aprenentatge que ha fet, mitjançant un breu qüestionari i

- es realitza una prova de llengua, que consta de:

a) un test de 60 preguntes d'opció múltiple que avaluen, principalment, l'ús de la llengua. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament i el candidat o candidata les haurà d'anar responent, fins arribar a preguntes que estan per sobre del seu nivell.

b) una redacció (expressió escrita), d' aproximadament 75 paraules si el candidat o candidata creu que té un nivell de 1r o 2n curs, o d'unes 100 paraules, en cas d'aspirar a un curs superior (3r, 4t o 5è).

c) una breu entrevista (expressió oral), en el cas d'anglès, per als candidats que puguin accedir a 3r, 4t o 5è.

En els idiomes alemany i francès aquesta entrevista també es farà als candidats que puguin accedir a 2n, 3r, 4t o 5è.

La durada total de la prova escrita depèn de la rapidesa i els coneixements de cada candidat o candidata, però es preveu que no superi els 70 minuts. La prova oral - si escau - té una durada aproximada de 5 minuts.

Els tests de nivell d'altres llengües tenen característiques similars a les descrites; per conèixer-les més detalladament, poseu-vos en contacte amb l'escola on us heu preinscrit.

Els nivells de les EOI són:

CURS

EOI
CERTIFICATS

EOI
NIVELLS

MECR
1r A1
2n

Nivell bàsic

A2

3r

Nivell intermedi B1
4t


Nivell intermedi

(antic nivell avançat)*

 


Nivell intermedi

(antic nivell avançat)

B2

C1*

Nivell avançat

C1

 

*Per informació sobre accés a C1 consulteu l'enllaç: Accés a C1

Go to top