INFORMACIÓ SOBRE EL TEST DE NIVELL

Dates del TN per al curs 19-20:

-anglès:12 de setembre, a les 16.00 (TOTS ELS ALUMNES PREINSCRITS).

-francès: el dia 12 de setembre, a les 17.00 (TOTS ELS ALUMNES PREINSCRITS)

NOTA IMPORTANT: PER FER EL TEST DE NIVELL HEU DE MARCAR L'OPCIÓ TEST DE NIVELL A L'APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ. 

Descripció

La prova de nivell té l'objectiu de determinar a quin curs s'ha de matricular una persona que vol estudiar a una escola oficial d'idiomes i que ja té coneixements de l'idioma.

Per a alemany, anglès i francès es fa una prova unificada per a tot Catalunya. 

La prova consisteix a:

 • Recollir informació sobre l'aprenentatge que s'ha fet, mitjançant un breu qüestionari.
 • Fer una prova de llengua que consta de:
  • Test de preguntes d'opció múltiple que avalua l'ús de la llengua. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament i els candidats les hauran d'anar responent fins arribar a preguntes que estan per sobre del seu nivell.
  • Redacció (expressió escrita) d'unes 75 paraules si el candidat o candidata creu que té un nivell de primer o segon curs, o d'unes 100 paraules, en cas d'aspirar a un curs superior (tercer, quart, cinquè o C1).
  • Entrevista breu (expressió oral), en el cas d'anglès, per als aspirants que puguin accedir a tercer, quart, cinquè o C1.
   En els idiomes alemany i francès aquesta entrevista es farà als candidats i candidates que puguin accedir a segon, tercer, quart, cinquè o C1.

La prova escrita té una durada aproximada de 70 minuts. La prova oral té una durada aproximada de 5 minuts, i es fa per convocatòria individual en finalitzar la prova escrita.

Els nivells de les EOI són:

CURS

EOI
CERTIFICATS

EOI
NIVELLS

MECR
1r    
2n

Nivell bàsic A2 (LOMCE) A2

3r

Nivell intermedi B1

(LOMCE)

B1
4t

 

 


Nivell intermedi B2

(LOMCE)

 

B2

C1

Nivell avançat (LOMCE)

C1

Exempcions

Es pot accedir a segon, tercer, quart o cinquè curs, o al curs de nivell C1 d'escola oficial d'idiomes sense fer el test de nivell en cas de tenir alguna de les acreditacions següents (cal presentar-ne la documentació acreditativa en el moment de fer la preinscripció, i es pot presentar presencialment o bé en línia a l'aplicació de preinscripció):

 • Accés per curs d'estiu d'escola oficial d'idiomes. Els alumnes que hagin cursat i aprovat un curs d'estiu d'un mínim de 60 hores al juliol de 2019 podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin cursat i aprovat un curs d'estiu d'un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d'un curs ordinari d'EOI, podran accedir al nivell següent.
 • Accés per certificació
  • En cas de tenir una certificació equivalent al nivell B1 que no consta a les taules (vegeu enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/), cal consultar les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d'una tercera llengua que consta a l'Annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l'accés directe al quart curs. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B2, es podrà sol·licitar l'accés directe al curs de nivell C1.
  • El certificat de nivell bàsic d'anglès i el certificat de nivell bàsic de francès d'ensenyament d'adults eximeixen de realitzar la prova de nivell per accedir directament a tercer curs de l'idioma corresponent. 

Per més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/