INFORMACIÓ SOBRE EL TEST DE NIVELL

Dates del TN per al curs 19-20:

-anglès:12 de setembre, a les 16.00 (TOTS ELS ALUMNES PREINSCRITS).

-francès: el dia 12 de setembre, a les 17.00 (TOTS ELS ALUMNES PREINSCRITS)

NOTA IMPORTANT: PER FER EL TEST DE NIVELL HEU DE MARCAR L'OPCIÓ TEST DE NIVELL A L'APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ. 

Descripció

La prova de nivell té l'objectiu de determinar a quin curs s'ha de matricular una persona que vol estudiar a una escola oficial d'idiomes i que ja té coneixements de l'idioma.

Per a alemany, anglès i francès es fa una prova unificada per a tot Catalunya. 

La prova consisteix a:

La prova escrita té una durada aproximada de 70 minuts. La prova oral té una durada aproximada de 5 minuts, i es fa per convocatòria individual en finalitzar la prova escrita.

Els nivells de les EOI són:

CURS

EOI
CERTIFICATS

EOI
NIVELLS

MECR
1r    
2n

Nivell bàsic A2 (LOMCE) A2

3r

Nivell intermedi B1

(LOMCE)

B1
4t

 

 


Nivell intermedi B2

(LOMCE)

 

B2

C1

Nivell avançat (LOMCE)

C1

Exempcions

Es pot accedir a segon, tercer, quart o cinquè curs, o al curs de nivell C1 d'escola oficial d'idiomes sense fer el test de nivell en cas de tenir alguna de les acreditacions següents (cal presentar-ne la documentació acreditativa en el moment de fer la preinscripció, i es pot presentar presencialment o bé en línia a l'aplicació de preinscripció):

Per més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/