Per al curs 2020-2021, informació sobre la preinscripció i matrícula del nou alumnat, consulteu: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/10-eoi.pdf