MATRÍCULA OFICIAL

TAXES nivells: B1, B2.1 i B2.2 

- Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 (tercer) i nivell intermedi B2.1 i B2.2 (quart i cinquè), per curs: 286,00 euros (PRIMERA MATRÍCULA)

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi, per cada curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi, per cada curs, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

PREUS PÚBLICS (nivells: A1, A2 i C1).

- Matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització (C1):

  • alumnes oficials del nivell bàsic (primer i segon) i de C-1, per curs: 275 euros
  • Si la matrícula es fa per segona vegada en el mateix curs o bloc del mateix idioma, cal aplicar el coeficient d’1,3 a l’import previst i si es fa per tercera vegada, el coeficient d’1,8 a l’import previst.

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Consulteu normativa sobre bonificacions i exempcions: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

 APORTACIÓ VOLUNTÀRIA: 30€

Es sol·licita als alumnes que facin una aportació voluntària de 30€ en el moment de la matrícula. Els fons que es recapten a partir de les aportacions voluntàries dels alumnes s’utilitzen per posar a l’abast de l’alumnat equipament, material i serveis addicionals: biblioteca, ordinadors i material d’accés lliure a l’aula d’estudi, activitats culturals, xerrades, etc. Com el seu nom indica, és una aportació voluntària. Al full de pagament apareix com el segon codi de barres. 

 

NOTA IMPORTANT: Els llibres no estan inclosos amb la matrícula. L'alumnat  els ha d'adquirir pel seu compte.