Trobareu el projecte de convivència del centre en el següent enllaç:

-https://issuu.com/xtec103/docs/convivencia_eoi_valls

-Document aprovat el 27 de febrer del 2020